Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm, 20/07/2023

Sáng ngày 20/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. Đại biểu huyện có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Văn Tam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thành lập 04 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc Huyện ủy và 01 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; kết nạp được 635 đảng viên đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, theo chương trình, kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 124 tổ chức đảng và 21 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề đối với 76 tổ chức đảng và 7 cấp ủy viên. Thi hành kỷ luật 56 đảng viên.

Hoạt động của HĐND, UBND các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Kinh tế duy trì ổn định, du lịch phục hồi nhanh chóng, xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Công tác GPMB được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt, nhất là việc ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nửa đầu nhiệm kỳ; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Trong đó trọng tâm là tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh; phát triển toàn diện kinh tế nông nghiệp và nông thôn, tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ theo hướng tăng nhanh dịch vụ các khâu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thiết chế văn hóa từ cơ sở. Quan tâm đến giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Đồng thời bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt quan điểm: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực chất là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là quyết định; phát triển văn hóa là động lực, tinh thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, các cấp ủy, chính quyền cần chủ động, sáng tạo, tích cực, linh hoạt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tiễn; quyết liệt trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Về phát triển kinh tế: Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt để thực hiện các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, cách làm với quyết tâm chính trị cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, cũng như các chỉ tiêu đã điều chỉnh bổ sung. Về phát triển Văn hóa – Xã hội: Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tập trung cho các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xây dựng con người Gia Viễn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Về Quốc phòng - An ninh: Lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Xác định đây là nhiệm vụ then chốt, bao trùm, quyết định sự phát triển của huyện, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXII của Đảng bộ huyện; cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả phương châm của Đại hội; tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác