Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

Thứ sáu, 25/03/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Ngân hàng Chính sách xã hội luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho học sinh, sinh viên

Ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Quyết định sửa đổi khoản 2, Điều 2 về đối tượng được vay vốn. Theo đó “Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật”.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2, Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể: “Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn”.

Quyết định bãi bỏ các quy định Điều 10 về ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực: Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký.

Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.

Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và học sinh, sinh viên, nâng cao trình độ dân trí là cần thiết./.

Xem chi tiết Quyết định 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại đây.

VBSP NINH BINH

 

Bài viết khác