Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tập huấn kỹ thuật sản xuất và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản thuộc Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023

Thứ sáu, 29/12/2023

Sáng ngày 29/12, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản thuộc Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023 cho các hộ tham gia Dự án ở các xã Gia Phú, Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Vượng, Gia Trấn, Gia Vân, Gia Phong, Gia Sinh, Gia Minh, Gia Lạc và thị trấn Me.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Trung Điện, Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng truyền đạt những kiến thức kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chăn nuôi nuôi bò, như: giới thiệu về đặc điểm giống bò lai Sind, sơ đồ lai tạo, đặc điểm sinh trưởng của giống bò; cách chọn bò cái sinh sản; thức ăn cho bò; phương thức xây dựng chuồng nuôi; cách chăm sóc, phòng bệnh cho bò,…

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò sinh sản cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2023./.

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác