Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Thứ ba, 30/08/2022

Sáng ngày 30/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Quốc Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Đức Đằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện. Dự Hội nghị còn có đại diện các Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các hội đoàn thể của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường THPT Gia Viễn A, Gia Viễn B, Gia Viễn C; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường THCS, TH&THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện.

 Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện tốt kế hoạch, thời gian năm học và hoàn thành tốt các lĩnh vực công tác, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Quy mô trường, lớp các cấp học tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được củng cố vững chắc đạt các mức độ cao nhất; công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục, nền nếp chuyên môn được tăng cường. Các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được tích cực chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học được củng cố, nâng cao. Tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 100% cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường, phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ không ngừng được nâng lên. Đối với cấp tiểu học, các nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về chương trình kế hoạch giáo dục về dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và Chương trình GDPT năm 2006 đối với các lớp 3,4,5. Giáo dục trung học cơ sở được quan tâm, đẩy mạnh phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, triển khai các giải pháp đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực so với năm học trước, đối với lớp 6 tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt tỷ lệ  trên 60%; đối với lớp 7 và lớp 9 tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt tỷ lệ trên 62%, tỉ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,53%. Công tác giáo dục lao động hướng nghiệp được các nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở GDĐT.

Trong năm học mới 2022-2023, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo các chương trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt"; thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị        

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong năm học 2021-2022. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đồng chí yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất của ngành theo hướng đạt chuẩn, xây dựng môi trường học tập tốt cho thầy cô các nhà trường, tạo đam mê cho dạy và học. Làm tốt công tác điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tốt hơn nữa. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Phát huy ưu điểm dạy học trực tuyến, lớp học thông minh ở đơn vị có điều kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Tiếp tục tìm và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi huyện; hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh Gia Viễn tham gia vào các sân chơi trí tuệ cao hơn và giành được các kết quả cao như mong đợi của Đảng bộ, nhân dân huyện nhà. Cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục toàn diện, sự đổi mới trong giáo dục trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân về nhiệm vụ mà mỗi cá nhân được giao phó.

Tại hội nghị, Trường Mầm non Gia Lập, Trường Tiểu học thị trấn Me, Trường THCS Gia Phú được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 15 tập thể và 23 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 16 tập thể và 10 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác