Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghi quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 24/06/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 24/6, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ điểm cầu nhà văn hóa trung tâm huyện truyền trực tiếp tới 21 điểm cầu các xã, thị trấn bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của trên 6.000 cán bộ, đảng viên. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hải, Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà Văn hóa huyện

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các quan điểm chỉ đạo gồm: Những vấn đề có nguyên tắc trong công cuộc đổi mới; quan điểm về chiến lược tổng quát phát triển đất nước nhanh và bền vững; quan điểm động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng truyền đạt cụ thể những điểm mới của mục tiêu tổng quát, đi sâu phân tích, làm rõ về mục tiêu cụ thể liên quan đến định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030; định hướng nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 05 năm 2021-2025 và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng…

Đ/c Nguyễn Xuân Hải, Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung chủ yếu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại hội nghị

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các đại biểu. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao trên địa bàn toàn huyện; đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên; việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị: Phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid-19… Mỗi cán bộ, đảng viên cần liên hệ, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, đơn vị để xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2021-2025, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống - đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh./.

Hồng Hạ - Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác