Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện quý I năm 2023

Thứ ba, 04/04/2023

       Sáng ngày 4/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

      Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá nhằm đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và đã đạt được những kết quả quan trọng: Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện bước đầu tạo chuyển biến tích cực; phát triển kinh tế tiếp tục duy trì; văn hóa xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo; quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng; phân tích, chỉ ra những tồn tại hạn chế Quý I, đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2023.

         Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Quý II và cả năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. thường xuyên nắm bắt diến biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chế độ chính sách, nhất là đối với người có công; quan tâm công tác giảm nghèo,công tác đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Hồng Hạ, Trung tâm VH-TT&TT huyện

Bài viết khác