Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBMTTQVN xã Gia Tân tổ chức Hội nghị kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2003 và phát động nhân diện mô hình “Vận động đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”

Thứ bảy, 10/06/2023

Chiều ngày 10/6, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Gia Tân tổ chức Hội nghị kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2003 và phát động nhân diện mô hình “Vận động đồng bào có đạo và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.

Mở đầu chương trình, đồng chí Chủ tịch MTTQ xã Gia Tân đã ôn lại hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị phát động, UBMTTQVN xã Gia Tân đã công bố Quyết định thành lập Ban vận động thực hiện mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” và tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình.

Việc triển khai mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, mô hình cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, Ban công tác mặt trận khu dân cư và các tổ chức đoàn thể; ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong chấp hành các quy định của Nhà nước khi tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

 

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác