Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thứ tư, 04/10/2023

Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định này có hiệu lực từ 10/10/2023.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngành có liên quan về thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử huyện, qua hệ thống truyền thanh các cấp và tại các điểm giao dịch xã được NHCSXH huyện thực hiện tại UBND xã hàng tháng. Đồng thời, NHCSXH huyện đã báo cáo và tham mưu Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay; Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện ban hành văn bản đề nghị Công an huyện và các phòng, ban phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội trong quá trình triển khai, thực hiện; đề nghị UBND và Công an cấp xã hàng tháng lập, cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để ngân hàng nắm bắt các đối tượng vay vốn.

Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chính sách mới, có mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn rất lớn đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đối với người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương phải đối mặt với nhiều khó khăn như: mặc cảm, tự ti về quá khứ, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm,... Bên cạnh đó, họ cũng chịu những tác động tiêu cực khác như còn có sự kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử của cộng đồng xã hội nên có thể coi đây là nhóm đối tượng yếu thế, cần có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để họ nâng cao khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, việc có chính sách giúp họ có công ăn việc làm là vấn đề cơ bản nhất để giúp họ có điều kiện phát triển bình đẳng như những người khác trong cộng đồng. Chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tạo điều kiện giúp họ tiếp cận nguồn vốn để phục vụ học nghề, sản xuất kinh doanh, từ đó có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống. Đồng thời, khi chính sách tín dụng này được ban hành sẽ khuyến khích được các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù để được tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, phát triển quy mô sản xuất, qua đó tạo thêm được nhiều việc làm cho xã hội.

Về điều kiện vay vốn, người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, do Công an cấp xã lập và được UBND cấp xã xác nhận. Thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 05 năm.

Điều kiện vay vốn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh: Được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù đáp ứng các điều kiện nêu trên và ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; có phương án vay vốn và được UBND cấp xã nơi thực hiện phương án xác nhận.

Về mức vốn cho vay, đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức vốn cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù. Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù. Với cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Việc cho vay người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù giúp đối tượng này có chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học nghề và có vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Kim Thoả, Trung tâm VHTT&TT 

 

Bài viết khác