Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

V/v Phòng chống rét đậm, rét hại,chỉ đạo sản xuất nông nghiệp

Thứ ba, 28/12/2021
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Công văn số 1949/UBND-NN ngày 24/12/2021 của UBND huyện về việc  Phòng chống rét đậm, rét hại,chỉ đạo sản xuất nông nghiệp (Tài liệu gửi kèm)

Bài viết khác