Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Hội Cựu chiến binh huyện sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09

Thứ ba, 04/07/2023

Sáng ngày 04/7, Hội CCB huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Từ đầu năm đến nay, Hội CCB các cấp đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội để tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, duy trì mở rộng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Hiện nay trong toàn hội vẫn tiếp tục duy trì quản lý số vốn vay là trên 66 tỷ đồng cho 1.762 hộ vay. Toàn hội chỉ còn 15 hộ nghèo và 23 hộ cận nghèo. Các cấp Hội chỉ đạo, động viên các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên tiếp tục tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương; Tích cực tham gia hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ, bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn, đoàn viên vào Đảng.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 ngày 08/01/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo về công tác CCB, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa hội CCB với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cùng cấp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội CCB trong thực hiện các phong trào, các vận động, các nhiệm vụ của địa phương. Vai trò của Hội CCB và hội viên CCB trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong hòa giải, trong tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền cùng cấp được phát huy tích cực, hiệu quả./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác