Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tập huấn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn (xóm) NTM kiểu mẫu năm 2022

Thứ ba, 25/10/2022

Chiều ngày 25/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tập huấn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn (xóm) NTM kiểu mẫu năm 2022. Đồng chí Mai Thị Kim Dung, HUV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện chủ trì hội nghị và trực tiếp triển khai kế hoạch, hướng dẫn về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn (xóm) NTM kiểu mẫu năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn cách lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao với 19 nội dung; sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với 10 nội dung; các biểu mẫu, mẫu báo cáo của xã NTM nâng cao, thôn (xóm) NTM kiểu mẫu. Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân nhằm khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM; nâng cao trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận, công bố kết quả hoàn thành xây dựng NTM của địa phương. Ngoài ra, việc tổ chức lấy ý kiến phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, thực chất và được thực hiện độc lập do MTTQ Việt Nam chủ trì, góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

Tại hội nghị, UBMTTQVN huyện cũng triển khai hướng dẫn tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Hồng Hạ (Trung tâm VH-TT&TT)

Bài viết khác