Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện tốt Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn

Chủ nhật, 07/05/2023

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, những năm qua, với vai trò là Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Quyết định đảm bảo nhanh chóng, thống nhất, chính xác, đúng đối tượng. Qua đó góp phần thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước với đối tượng chính sách và người có công, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.  

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, ngay sau khi có Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban CHQS huyện đã tham mưu BCĐ huyện tổ chức tập huấn cho các cơ sở và thành viên BCĐ huyện, các thôn, xóm, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác chính sách, Hội đồng chính sách cơ sở, thành lập Tổ tư vấn ở cấp huyện, cấp xã và tập huấn cho các thành phần tham gia thực hiện chính sách theo quy định. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách được chú trọng thực hiện trước một bước, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là giúp đối tượng trong diện thụ hưởng và nhân dân nắm vững, hiểu rõ về chính sách này.

Ban CHQS huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã tập trung hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ và tiến hành xét duyệt ở cấp xã. Quá trình thực hiện Quyết định số 49 ở các cấp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở địa phương, các cơ quan quân sự đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là các ngành liên quan như: Hội Cựu chiến binh, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, do vậy có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ ở các cấp bảo đảm đúng quy trình, quy định và thực hiện tốt. Sau khi xét duyệt hồ sơ của đối tượng ở cấp xã sẽ tiến hành niêm yết công khai 15 ngày, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Sau đó, BCH Quân sự huyện tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét duyệt báo cáo Ban Chỉ đạo huyện hoàn chỉnh thủ tục báo cáo tỉnh theo qui định. Sau khi các đối tượng có quyết định hưởng chế độ, cơ quan quân sự đã phối hợp chặt chẽ với Phòng LĐ-TBXH huyện cùng chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn cho các đối tượng kê khai hoàn chỉnh thủ tục cấp thẻ BHYT cho các đối tượng.

Nói về quá trình triển khai thực hiện, đồng chí Trung tá Bùi Đức Hạnh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: Ban CHQS huyện nhận thấy rằng đây là một chủ trương chính sách lớn của Đảng, hợp lòng dân. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện có những khó khăn nhất định, vì trên địa bàn huyện Gia Viễn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là vùng tự do nên việc huy động lực lượng lớn dân công hỏa tuyến cho chiến trường ở tất cả các xã, thị trấn. Mặt khác, có nhiều đối tượng đã từ trần hoặc tuổi cao, không có giấy tờ lưu giữ.  Do vậy, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho BCĐ huyện tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ thật sự công bằng, dân chủ, công khai, chính xác, không để xảy ra sai sót.

 Đến nay, sau quá trình triển khai thực hiện, đã chi trả được 11 đợt,  cho 10.691 đối tượng, với số tiền trên 22 tỉ đồng.

Là một trong số ít ỏi những người còn sống vinh dự được nhận đợt chi trả vừa qua, bà Đinh Thị Tèo, thôn Phù Long, xã Gia Vân nói: “Năm nay, tôi đã 97 tuổi rồi. Tôi vui lắm, khi còn trẻ nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chúng tôi đã cùng với những người khác tham gia dân công hỏa tuyến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Đã bao nhiêu năm rồi, hôm nay được Đảng, Nhà nước quan tâm nhớ tới công lao của chúng tôi như thế này, tôi thấy rất tự hào”

Là một trong số những thân nhân đi nhận đợt chi trả lần thứ 11 vừa qua, ông Quách Văn Dung, thôn Tập Ninh, xã Gia Vân chia sẻ: “Bố tôi đã mất rồi, hôm nay tôi đi nhận thay cho cụ. Tôi xin cảm ơn các cơ quan, ban, ngành các cấp đã giúp đỡ gia đình hoàn thiện hồ sơ cho bố tôi”

Thông qua, thực hiện Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, thể hiện tri ân công lao to lớn của những người đã đóng góp công lao vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác