Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Thứ ba, 28/02/2023

Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện đang quản lý 118 công đoàn cơ sở, tổng số công đoàn viên hiện có 8.288 người người, trong đó có 6.625 công đoàn viên nữ. Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến nay Liên đoàn Lao động huyện đã thành lập 02 Tổ công tác chỉ đạo và 4 tiểu ban (Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban tổ chức- phục vụ) để hướng dẫn các CĐCS tổ chức Đại hội.

Ngay từ tháng 01 năm 2023, LĐLĐ huyện đã tổ chức thành công Đại hội điểm tại công đoàn Công ty TNHH Goryo Việt Nam. Sau Đại hội điểm, LĐLĐ huyện đã  tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội CĐCS đảm bảo bảo đúng quy định, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức Đại hội đến 100% cán bộ chủ chốt CĐCS. Ra Nghị quyết phân bổ đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên; Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; thành lập các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS…Xác định Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển", LĐLĐ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Công đoàn cơ sở và Công đoàn huyện để khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, công đoàn viên. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tính tới thời điểm hiện tại có 51 CĐCS trực thuộc Liên đoàn lao động huyện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Qua đánh giá, các đơn vị tổ chức Đại hội đều bám sát văn bản chỉ đạo, đảm đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thực hiện của LĐLĐ huyện. Công tác trang trí khánh tiết được chuẩn bị tốt, báo cáo đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhân sự đại hội và công tác bầu BCH khóa mới được thực hiện dân chủ, theo đúng luật định.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác