Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023

Thứ tư, 04/10/2023

Sáng ngày 04/10, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Trường Sơn, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Mai Thị Lý, Trưởng ban Tổ chức-Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Mai Thị Kim Dung, HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Đồng chí Đinh Trường Sơn, Trưởng ban Dân chủ Pháp luật-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt nội dung bồi dưỡng tại Hội nghị 

Đồng chí Mai Thị Lý, Trưởng ban Tổ chức-Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt nội dung bồi dưỡng

Tại Hội nghị, 221 đại biểu là cán bộ mặt trận cơ sở được quán triệt Chỉ thị số 18, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội”; Thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở; Hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là những nội dung trang bị cho Mặt trận cơ sở, nhất là Ban Công tác Mặt trận hiểu và khẳng định vị trí, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; quan tâm phát huy quyền làm chủ, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với MTTQ Việt Nam các cấp và tầng lớp Nhân dân năm 2024 “Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029”.

Đồng chí Mai Thị Kim Dung, HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kết luận Hội nghị

Qua tập huấn, cán bộ Mặt trận cơ sở đã được cung cấp thêm những vấn đề về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đổi mới nội dung và phương pháp triển khai các mặt công tác, hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong thời kỳ mới; các kỹ năng, phương pháp cần thiết trong việc tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, thị trấn; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”….

 

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác