Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Tân tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ tư, 16/11/2022

Chiều ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Tân tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Trong năm 2022, MTTQ Việt Nam xã Gia Tân và các tổ chức thành viên đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua. Trong năm, MTTQ Việt Nam xã Gia Tân đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức khởi công xây 01 nhà Đại đoàn kết. Đồng thời, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, công tác dân vận, công tác phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm, công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng và chính quyền tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, phát huy mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Ngày hội là dịp để các cấp, các ngành và Nhân dân ôn lại truyền thống của MTTQ, biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời cũng là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh.

Tại ngày hội, đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã Gia Tân đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” và triển khai công tác Mặt trận năm 2022.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

 

Bài viết khác