Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên Mầm non trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 11/08/2023

Nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024, tại Nhà Văn hóa huyện Gia Viễn, trong 2 ngày 10 và 11/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên Mầm non trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 500 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán đại diện cho các trường mầm non thuộc 8 phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các thầy cô giáo được hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1, đáp ứng yêu cầu liên thông chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ theo tiếp cận đa văn hóa ở các cơ sở giáo dục mầm non. Tổ chức hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển trong cơ sở giáo dục mầm non.

Trong thời gian tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cùng nhau thảo luận, nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ những khó khăn, hạn chế khi xây dựng các loại kế hoạch giáo dục; đánh giá sự phát triển của trẻ đối chiếu với Chương trình Giáo dục mầm non, tích cực hướng dẫn chia sẻ những kinh nghiệm ứng dụng vào thực tế. Từ nội dung được trao đổi giúp cho mỗi CBQL, GVMN hiểu sâu hơn cách thức xây dựng từng loại kế hoạch giáo dục, các kĩ năng trong việc thực hiện qui trình theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ, kỹ năng lựa chọn mục tiêu xây dựng bộ công cụ đánh giá trẻ, từ đó mỗi CBQL, GVMN linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện của trường, nhóm, lớp và của địa phươngThông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, tăng cường kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nâng cao kĩ năng làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác