Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Toàn huyện có 5 sản phẩm OCOP đạt 3 sao đợt 2 năm 2023

Thứ hai, 30/10/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023, vừa qua Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện đã tổ chức đánh giá, phân hạng các sản phẩm trên địa bàn huyện đợt 2 năm 2023.

5 sản phẩm tham gia phân hạng đợt 2 gồm: Thêu ren Sơn Lâm, Mật ong nội hoa nhãn Tuệ Huệ, Na dai Ba Non, Cá nướng rơm Đại Hữu và Cá trắm đen Vân Long.

Kết quả 5 sản phẩm đạt điểm trung bình từ 59,4 đến 64,8 điểm. Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân hạng và các yêu cầu của Bộ tiêu chí 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP hạng 3 sao. Các sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao này được UBND huyện cấp giấy công nhận, được sử dụng tem chứng nhận OCOP ghi trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định. Kết quả xếp hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong 36 tháng kể từ ngày quyết định. UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm thực hiện công bố sản phẩm và trao Giấy công nhận cho các sản phẩm được công nhận xếp hạng 3 sao OCOP cấp huyện năm 2023 (đợt 2). Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các chủ thể sản xuất thực hiện việc sử dụng và in tem chứng nhận OCOP lên sản phẩm được công nhận theo đúng quy định.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội,  OCOP tạo ra các sản phẩm dịch vụ có chất lượng phục vụ phát triển kinh tế tại địa phương, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinh thần cho người dân và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu hướng người dân vào kinh tế thị trường tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

 

Bài viết khác