Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Phát động mô hình điểm “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”

Thứ năm, 08/06/2023

Sáng ngày 8/6, UBMTTQVN thị trấn Me phối hợp với phố Tân Mỹ tổ chức Hội nghị phát động mô hình điểm “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Dự Hội nghị có đại biểu Ủy ban MTTQVN huyện, Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Me; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thị trấn; đại diện BCH Giáo họ Mỹ bộ; các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng phố và đông đảo nhân dân phố Tân Mỹ.

Tại hội nghị phát động, UBMTTQVN thị trấn đã công bố Quyết định thành lập Ban vận động thực hiện mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” và tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình.

Việc triển khai mô hình “Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, mô hình cũng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, Ban công tác mặt trận khu dân cư và các tổ chức đoàn thể, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong chấp hành các quy định của Nhà nước khi tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội.

Hồng Hạ (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác