Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ngày Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo

Thứ ba, 22/06/2021

Ngày "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo"

Để tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 02/6/2021 tổ chức Ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Qua đó sẽ huy động sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cùng chung tay tạo lập nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nguồn vốn chính sách trở thành đòn bẩy giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo

Theo đó, đối tượng huy động: Tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Cá nhân là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên.

- Thời gian phát động: Ngày 29/6/2021

- Thời gian tiếp nhận tiền gửi tiết kiệm: Từ ngày 02/6/2021

- Hình thức tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm: Theo quy định của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tại thời điểm gửi tiền.

- Địa điểm nhận tiền gửi: Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (Số 48, Đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) và trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân bằng hành động thiết thực, thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

VBSP NINH BINH

Bài viết khác