Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Thứ bảy, 17/12/2022

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý nghĩa sâu sắc đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định như bà con nông dân, người mua bán nhỏ lẻ, người tự tạo việc làm, người lao động đã đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện… giúp người tham gia được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro, nhất là khi về già.

Thời gian qua, BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện với nhiều giải pháp như: đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách ưu đãi mới; mở rộng và nâng cao chất lượng các đại lý thu, triển khai chính sách hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện đến từng đối tượng… Nhiều người lao động đã thấy được ý nghĩa của chính sách BHXH tự nguyện nên đã tham gia và vận động người thân của mình cùng tham gia. BHXH tự nguyện là loại hình BHXH mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng chế độ BHXH. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không quy định mức trần tuổi và không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc như nông dân, lao động tự do, những người đã từng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đủ số năm theo quy định và có nguyện vọng tiếp tục tham gia để đủ điều kiện hưởng chế độ khi đủ tuổi hưu. Chị Yên Thị Thanh Huyền, người dân thôn Bích Sơn chia sẻ: “Trước đây, đi làm công ty tôi đã được công ty đóng BHXH xã hội là 6 năm, bây giờ tôi không đi làm nữa. Tôi quyết định tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện để sau này có lương hưu khi về già

Tuy nhiên công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn gặp không ít khó khăn. Tính đến hết tháng 11/2022, tổng số tham gia BHXH tự nguyện trong toàn huyện là gần 2.203 người, mới đạt tỷ lệ 62, 60% so với kế hoạch được giao. Nói về công tác khó khăn phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Giám đốc BHXH huyện cho biết: “ Số người trong độ tuổi lao động thì đã tham gia BHXH bắt buộc hết, số còn lại là người già, người không được đào tạo nghề mà làm nghề tự do với thu nhập thấp nên không có điều kiện để tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, nhiều lao động chính trong các gia đình mất việc làm, hoặc việc làm bấp bênh theo mùa vụ, thu nhập không ổn định. Nhiều người đã tham gia BHXH tự nguyện nhưng không đủ điều kiện kinh tế nên việc đóng tiền thường bị ngắt quãng hoặc dừng hẳn.

Để mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, trong thời gian tới, BHXH huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo, chung tay thực hiện chính sách, chế độ BHXH tự nguyện, các đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm và người dân về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của BHXH tự nguyện. Đổi mới mạnh mẽ chất lượng công tác phục vụ, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chế độ BHXH tự nguyện, tăng cường phục vụ đối tượng tham gia BHXH. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, đồng thời nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH tự nguyện, nhất là thực hiện tốt cơ chế một cửa trong tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Tăng cường tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các khu vực chợ, dịch vụ du lịch.

 Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác