Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Công tác sơ tuyển thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024

Chủ nhật, 29/10/2023

Để tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, từ ngày 23 đến ngày 25/10/2023, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS của 21 xã, thị trấn tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Các thanh niên được sơ tuyển 4 nội dung: Về độ tuổi, sức khỏe, văn hóa và chính trị, đạo đức.

Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng NVQS xã, thị trấn tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển NVQS năm 2024; tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn khu vực khám, để hoàn thành công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã phát lệnh gọi 695 công dân trong độ tuổi tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có 654 thanh niên lên trạm khám, đủ điều kiện khám tuyển là 627.

 Sau khi sơ tuyển Hội đồng NVQS các xã, thị trấn sẽ tổng hợp báo cáo với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS cấp mình kết quả công tác sơ tuyển, những thay đổi sau khi tiến hành sơ tuyển. Lập và báo cáo danh sách số công dân đủ điều kiện, không đủ điều kiện sẵn sàng khám sức khỏe NVQS năm 2024 sau khi sơ tuyển về  Ban chỉ huy quân sự huyện- Cơ quan thương trực Hội đồng NVQS huyện.

Trong thời gian tới, Hội đồng NVQS huyện, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an Nhân dân. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc chặt chẽ từng khâu, từng bước tiếp theo trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, tuyển chọn người nào chắc người đó, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác