Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ năm, 27/10/2022
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 27/10, Sở Nội vụ đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2022. Về dự lớp tập huấn có đồng chí Đặng Thanh Bình, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ; các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng ban Tôn giáo của Sở Nội vụ; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện; công chức văn hoá - xã hội các xã, thị trấn; các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo, ban quản lý, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu 2 chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo và một số văn bản có liên quan quy định về sinh hoạt, hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162 của Chính phủ, các hiện tượng tín ngưỡng, tâm linh mới, đạo lạ, tà đạo, pháp luân công.

Qua tập huấn nhằm tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các vụ việc phức tạp, đơn thư, kiến nghị ngay tại cơ sở; việc giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân về tôn giáo cho đội ngũ làm công tác tôn giáo ở cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo nói chung và quản lý nhà nước về tôn giáo nói riêng; nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước tại địa phương, cơ sở trong tình hình mới.

Hồng Hạ (Trung tâm VH-TT&TT)

Bài viết khác