Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

9 tháng đầu năm 2023 toàn huyện huy động gần 462 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Thứ năm, 28/09/2023

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao. Đồng thời, tích cực huy động nguồn lực đầu tư để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện đời sống cho người dân. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã huy động gần 462 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM; trong đó, nguồn vốn do Nhân dân đóng góp, tự đầu tư, kinh doanh trên 153,4 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp trên 7,2 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của Trung ương và địa phương, cùng với nguồn xã hội hóa và kết hợp sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác, nhiều công trình hạ tầng kinh tế, phúc lợi công cộng của các xã được hoàn thành, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân./.

 

Cẩm Vân, Trung tâm VHTT&TT

Bài viết khác