Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổ Giúp việc Tổ Công tác Đề án 06 huyện tổ chức đánh giá một số kết quả đạt được và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Thứ ba, 28/03/2023

Chiều ngày 28/3, Tổ Giúp việc Tổ công tác Đề án 06 huyện tổ chức Hội nghị đánh giá một số kết quả đạt được và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt, nhận thức và hiểu được vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong phát triển kinh tế - xã hội. Đã thành lập Tổ công tác triển khai việc thực hiện Đề án 06 đến tận cấp thôn, xóm, tổ dân phố. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án. Chủ động theo dõi, bám sát các chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc hướng dẫn triển khai, bố trí nhân sự, hạ tầng thiết bị kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ điện tử để sẵn sàng việc thực hiện các nội dung của Đề án.

Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị. Công khai đầy đủ các bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ huyện và cấp xã cũng như trên Trang thông tin điện tử. Đồng thời, phổ biến hàng trăm lượt bài tuyên truyền về lợi ích khi sử dụng dịch vụ công, quy trình thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư và giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trên hệ thống đài truyền thanh, trực quan, mạng xã hội zalo, facebook, qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, thôn, xóm, phố… nhằm giúp người dân nhận thức đầy đủ về các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, tăng cường triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên Cổng dịch vụ công ở mức độ 3 gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử và đăng ký kết hôn.

Điểm nổi bật trên địa bàn huyện Gia Viễn là đã triển khai mô hình “Điểm khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân gắn chíp điện tử thay thế thẻ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện và thành lập “Điểm tuyên truyền hướng dẫn, truy cập, trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 đặt tại Công an huyện.

Là đơn vị nòng cốt trong thực hiện Đề án 06, Công an huyện đã quyết liệt thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo công an các xã, thị trấn cập nhật số CMND 9 số. Đồng thời tăng cường làm thêm giờ, các ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành 100% việc cấp CCCD và định danh điện tử cho người đủ tuổi trên địa bàn. Từ ngày 11/3/2022 đến 05/12/2022, Công an huyện đã tiếp nhận trực tuyến 6.270 hồ sơ. Đối với các cơ quan, ban, ngành đã tiếp nhận trực tuyến gần 8.000 hồ sơ. 

Quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cho thấy đã giúp đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, tinh giản tối đa các loại giấy tờ, giảm thời gian đi lại của công dân, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng. Số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua cổng dịch vụ công ngày một tăng.

Để thực hiện Đề án 06 đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, UBND huyện  tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân. 

Đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm nguồn lực, đặc biệt, phát huy hơn nữa vai trò thường trực của lực lượng Công an trong thực hiện Đề án.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác