Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Gia Viễn tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện

Thứ hai, 15/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 15/01/2024 của UBND huyện về việc thực hiện công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, trong thời gian từ ngày 15/01/2024 đến ngày 20/01/2024, các cơ quan chuyên môn và chính quyền các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nhằm thay đổi nhận thức của các đối tượng và thân nhân đối tượng về việc thực hiện chi trả không dùng tiền mặt; tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các địa phương tích cực phối hợp với các ngành liên quan, các ngân hàng tiếp tục rà soát thông tin đối tượng, đăng ký hình thức nhận trợ cấp, bảo đảm tiến độ hoàn thành theo quy định; bảo đảm đối tượng hưởng chế độ đúng, đủ, kịp thời. Thực hoàn thành trước ngày 20/01/2024.

Các lực lượng hướng dẫn các đối tượng thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại xã Gia Thắng

Các lực lượng hướng dẫn các đối tượng thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại xã Gia Phương

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách người có công, bảo trợ xã hội và người nghèo theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế, góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chính sách an sinh xã hội, đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội, từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả an sinh xã hội, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.

Lê Thảo (Trung tâm VHTT&TT)

Bài viết khác