Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
CHUYỂN ĐỔI SỐ

Điện lực Gia Viễn thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc hiện đại hóa hồ sơ địa chính xã Gia Minh

UBND huyện tổ chức Hội nghị nắm bắt tình hình trong quá trình triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường học trên địa bàn

Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn năm 2022

Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 13/9/2022 về thúc đẩy các nhiệm vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022

Công an huyện đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử

Tập huấn tăng cường công tác quản lí thu-chi gắn với chuyển đổi số trong trường học năm 2022

Chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả

Chuyển đổi số cần sự tham gia tích cực của người dân

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 22/8/2022 về thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ nay đến cuối năm 2022

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia

Ngày 3/3/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 677/BTTTT-THH hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Văn bản được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số chuyên dùng chính phủ