Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND huyện về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh phân bổ cho UBND huyện Gia Viễn để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu, 21/04/2023
Bài viết khác