Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách cấp huyện (lần 2)

Thứ sáu, 21/04/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
Bài viết khác