Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND huyện về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Đồi, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn

Thứ sáu, 21/04/2023
Bài viết khác