Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

V/v triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 Pfizer mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đợt IX

Thứ sáu, 12/11/2021
Bài viết khác