Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

V/v tăng cường kiểm soát, phân loại, áp dụng biện pháp cách ly các trường hợp trở về địa phương để phòng, chống dịch CoVid-19 tại các chốt kiểm dịch thôn Đá Hàn, xã Gia Hòa

Thứ hai, 30/08/2021
Bài viết khác