Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời Tham dự Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cấp xã và chủ thể sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023

Cập nhật: Thứ tư, 01/11/2023

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác