Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Thông báo

Giấy mời dự Hội nghị triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Cập nhật: Thứ năm, 16/03/2023

TẢI TẠI ĐÂY

Thông báo khác