Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Văn bản mới

Thông báo các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại sau khi tổ chức xét tuyển viên chức năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

TẢI TẠI ĐÂY