Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn thực hiện tiêu chí 13 trong xây dựng NTM

Thứ ba, 14/02/2017

    Trong năm 2016 vừa qua, phong trào chung sức xây dựng NTM trên địa bàn xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn đạt được nhiều kết quả nổi bật, các phần việc đã hướng mạnh về cơ sở, được nhân dân đồng thuận. 


Chỉnh trang đồng ruộng để sắp xếp hợp lý sản xuất nông nghiệp

    Trong năm 2016, xã Gia Xuân hoàn thành thêm 2 tiêu chí đó là tiêu chí 3 về thủy lợi, tiêu chí 16 về văn hóa, như vậy hiện nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Theo kế hoạch và lộ trình trong năm 2017 xã sẽ đạt các tiêu chí còn lại.

    Điểm nổi bật trong xây dựng NTM của xã Gia Xuân chính là thực hiện tiêu chí số 13 về chuyển đổi hình thức sản xuất, tăng thu nhập cho người dân theo đó đối với sản xuất nông nghiệp, xã duy trì ổn định diện tích sản xuất lúa đảm bảo an ninh lương thực, các bộ giống lúa chất lượng cao được mở rộng đến 60% diện tích, đem lại giá trị gia tăng trên cùng 1 ha canh tác.

    Bám sát quy hoạch, xã Gia Xuân đã thực hiện vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, tạo nên ô thửa lớn, phân vùng cho các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, để áp dụng cơ giới hóa trong các khâu sản xuất. Hiện số thửa / 1 hộ của Gia Xuân chỉ còn 1,5 đến 2 thửa.


Nghề chế tác đá mỹ nghệ tại xã Gia Xuân đang thu hút nhiều lao động 

    Cũng ở tiêu chí chuyển đổi hình thức sản xuất, tăng thu nhập, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã Gia Xuân còn chú trọng dịch chuyển, tăng cơ cấu kinh tế chung ở các lĩnh vực sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp, dịch vụ...Toàn xã hiện có gần 200 hộ dân làm các nghề: Vận tải, chế tác đá mỹ nghệ, nghề mộc, kinh doanh hàng điện máy, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ, chế biến nông sản.

    Hiện nay, 7 doanh nghiệp lớn trên địa bàn cũng thu hút và giải quyết việc làm mang lại thu nhập ổn định cho khoảng 20% số lao động toàn xã.

    Năm 2016 qua bình xét hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều mới, số hộ nghèo toàn xã chỉ còn 45 hộ, chiếm tỷ lệ 3,21%, số hộ cận nghèo còn 0,3%, tính chung có mức giảm 0,8% so năm 2015.

Đăng Phong (nbtv.vn)

Bài viết khác