Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn tập trung gieo cấy lúa vụ Đông xuân

Thứ ba, 14/02/2017

Do đặc thù diện tích gieo cấy lúa ở nhiều vùng trũng và ngoài đê nên xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn thực hiện phương châm gieo cấy mạ Dược.


Thời tiết ấm, nông dân tháo bỏ ni lông, luyện mạ trước cấy

    Với tổng diện tích 255 Ha gieo cấy lúa Đông xuân năm 2017, xã Gia Tiến hiện có 55 ha lúa ngoài đê đã cấy xong hồi trung tuần tháng 1, đang sinh trưởng bén rễ, hồi xanh và phát triển đồng đều, ở diện tích này chủ lực là các giống lúa lai ngắn ngày, dự tính diện tích này sẽ cho thu hoạch trước lũ Tiểu mãn.


Diện tích lúa ngoài đê của xã Gia Tiến sinh trưởng phát triển đồng đều

    Toàn bộ diện tích đất có đủ nước, được dầm ngấu chờ mạ. Cũng như các vụ sản xuất trước, xã Gia Tiến tiếp tục áp dụng kinh nghiệm thực hiện gieo mạ đồng trà, mở rộng đến 70% diện tích là các giống lúa chất lượng cao như: LT2, QR1, Bắc Thơm số 7, lúa nếp nhằm gia tăng giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.     

    Trong khu vực nội đồng mọi điều kiện sản xuất khá tốt, lượng mạ gieo đủ, được bà con nông dân chăm sóc che phủ ni lông, hiện đang thực hiện luyện mạ chờ ngày cấy.

    Được biết ngoài diện tích gieo cấy lúa, xã Gia Tiến còn có trên 30 ha diện tích chuyên canh trồng cây dưa và rau màu các loại, tiến độ sản xuất cho vùng này hiện nay khá khẩn trương, bà con nông dân đang lên luống, làm giàn, ươm giống để tiến hành trồng xung quanh tiết lập xuân.

Đăng Phong (nbtv.vn)

Bài viết khác