Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Xã Gia Thanh chuyển đổi hình thức sản xuất tăng thu nhập cho nông dân

Thứ ba, 28/11/2017

        Đạt xã chuẩn NTM từ năm 2015. Hiện xã Gia Thanh đang tiếp tục củng cố các tiêu chí, coi trọng tiêu chí số 13, chuyển đổi hình thức sản xuất tăng thu nhập cho nông dân.


Khai thác VLXD, vận tải thủy khá phát triển ở xã Gia Thanh

    Tổng nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn xã Gia Thanh đạt trên 260 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp và doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ chiếm trên 50%. Vốn được dùng củng cố cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng nhà, đường, trường, trạm... Riêng tiêu chí chuyển đổi hình thức sản xuất, gia tăng thu nhập cho người dân đang được xã Gia Thanh đặc biệt coi trọng.


Dồn điền đổi thửa gọn vùng thuận tiện áp dụng KT mới gieo vãi lúa

    Trong sản xuất Nông nghiệp Gia Thanh thực hiện dồn điền đổi thửa, gọn vùng theo quy hoạch. Các loại giống cây trồng con nuôi mới được khuyến khích mở rộng, cùng đó cơ giới hóa, ứng dụng biện pháp kỹ thuật mới trong các khâu sản xuất, từ đó giảm chi phí, tính bình quân 1 Ha đất canh tác ở xã Gia Thanh đạt gần 150 triệu đồng 1 năm.


Ngành nghề cơ khí sửa chữa phát triển mạnh tạo ra việc làm

    Đối với cơ cấu lao động trong độ tuổi được chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành nghề CN – TTCN, dịch vụ, tại các DN thuộc Khu công nghiệp Gián Khẩu và các nhà máy đứng chân trên địa bàn, số lao động ngoài độ tuổi được học và làm các nghề phù hợp như: Thêu ren, đan lát, trồng nấm, trồng cây cảnh... Hiện toàn xã Gia Thanh không có tỷ lệ lao động dư thừa. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/1 người/1 năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cùng các ngành nghề dịch vụ năm 2017 ước sẽ đạt gần 300 tỷ đồng.


Các DN tại KCN Gián Khẩu thu hút khá đông lao động làm việc

    Thời gian tới ngoài việc phát triển sản xuất CN – TTCN, dịch vụ, xã sẽ bám sát quy hoạch NTM, chú trọng tích tụ ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có lợi thế, mang tính chiến lược, thúc đẩy hình thức kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp.

Nguồn (nbtv.vn)

Bài viết khác