Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Xã Gia Minh chủ động trước mùa mưa bão 2017

Thứ hai, 29/05/2017

    Xã Gia Minh, huyện Gia Viễn nằm trong vùng Hữu sông Hoàng Long là vùng sẽ bị ảnh hưởng khi phải xả tràn Lạc Khoái. Do vậy Gia Minh đã chủ động triển khai các phương án PCLB, nhằm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất về người và tài sản.


Đối với vùng nuôi trồng thủy sản, Gia Minh vận động các hộ dân củng cố nhà lán, tôn tạo bờ vùng bờ thửa

    Xã Gia Minh đã sớm đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN), bổ xung phương án PCLB & TKCN, xây dựng phương án cho 2 trọng điểm là tuyến 1,5 Km đê hữu Hoàng Long và trên 2 Km tuyến đê Bắc sông Rịa.

    Trong thực hiện PCLB & TKCN năm 2017, ngoài thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Xã Gia Minh phát động mỗi hộ dân chuẩn bị 2 cọc tre dài 3 mét, 2 bì tải đất, cùng các phương tiện Mai, Cuốc, xẻng; vận động các hộ gia đình trong xã làm các gác lửng chứa đồ, mỗi hộ cũng chuẩn bị 1 thuyền nhỏ, hướng dẫn nhân dân cách dự trữ nguồn nước sạch, tích trữ lương thực đủ dùng cho sinh hoạt, phòng khi ngập úng kéo dài. Cùng đó công tác tuyên truyền về thảm họa thiên tai được coi trọng dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chủ động ứng phó.

    Riêng lĩnh vực SXNN xã Gia Minh đã chủ động khơi thông các tuyến kênh mương nội đồng, tiêu úng, thu hoạch lúa nhanh gọn, riêng các trang trại, vùng nuôi trồng thủy sản, vận động hộ dân củng cố nhà lán, tôn tạo bờ vùng bờ thửa, nhằm tránh thất thoát sản phẩm nhất là con nuôi thủy sản.

    Cụm an ninh, quốc phòng 3 xã Gia Minh, Gia Sinh, Gia Lạc luôn duy trì chế độ thông tin theo cấp độ khi có mưa bão, ứng trực, chủ động lực lượng sẵn sàng cứu hộ đê, hộ tràn.

    Lực lượng thanh niên xung kích thành lập các nhóm, trợ giúp cho những gia đình neo người thực hiện chằng chống nhà cửa, VSMT sau khi có thiên tai…Trạm y tế xã Gia Minh cũng đã thành lập các tổ cấp cứu lưu động, dự phòng, bổ xung đủ cơ số thuốc PCLB, cùng các phương tiện y tế dùng trong sơ cấp cứu lưu động và tại chỗ.

Theo nbtv.vn

Bài viết khác