Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Văn bản mới

Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hát chèo, hát văn và sử dụng nhạc cụ dân tộc cho các tổ, đội, nhóm văn nghệ thuộc các xã: Gia Thắng, Gia Tiến, Gia Phương, Gia Thịnh, Gia Sinh, Gia Vân, Gia Hưng, Liên Sơn và Thị trấn Me năm 2024

TẢI TẠI ĐÂY

Xem thêm