Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN
Văn bản mới

Báo cáo thông tin tình hình lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

TẢI BIỂU MẪU BÁO CÁO TẠI ĐÂY

TẢI BIỂU MẪU BÁO CÁO TẠI ĐÂY