Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Gia Viễn năm 2019

Thứ sáu, 07/06/2019

       Chiều ngày 07/6, UBND huyện tổ chức hội nghị họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện năm 2019.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo diễn tập

PCTT&TKCN huyện năm 2019 chủ trì hội nghị

       Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập, các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Diễn tập PCTT&TKCN huyện năm 2019 cũng về dự đông đủ.

       Tại hội nghị đã công bố Quyết định thành lập BCĐ, Ban tổ chức (BTC) diễn tập và các Tiểu ban phục vụ; thông qua báo cáo Ý định, kế hoạch, qui trình diễn tập PCTT&TKCN huyện năm 2019; báo cáo dự thảo giao nhiệm vụ cho BCĐ, BTC diễn tập. Về nội dung diễn tập bao gồm:  khai mạc diễn tập tại hội trường UBND huyện; diễn tập vận hành cơ chế ở cấp huyện và cấp xã; diễn tập thực hành xử trí các tình huống và bế mạc diễn tập. Trong đó tại hội trường UBND huyện tiến hành hội nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện triển khai kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các thành viên, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Trưởng các phân ban, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn; Hội nghị Sở chi huy tiền phương bàn biện pháp xử trí mạch đùn, mạch sủi, sơ tán nhân dân thôn Đông Khê, xã Gia Trung. Về diễn tập thực hành xử trí các tình huống: Thực hành sơ tán nhân dân thôn Đông Khê, xã Gia Trung ra khỏi vùng nguy hiểm, thực hành xư  trí tình huống mạch đùn, mạch sủi tại Km14+100 đê tả sông Hoàng Long thuộc địa phận xã Gia Trung. Thời gian dự kiến tiến hành diễn tập: 27/6/2019. Địa điểm tiến hành diễn tập  tại Hội trường UBND huyện và trụ sở UBND các xã Gia Tân, Gia Lập, Gia Vân, Gia Tiến, Gia Thắng, Gia Phương và Gia Trung; diễn tập thực binh tại đê tả sông Hoàng Long thuộc địa phận xã Gia Trung và thôn Đông Khê, xã Gia Trung.

Đ/c Thượng tá Bùi Đức Cường - Chỉ huy trưởng BCH quân sự, Phó ban Thường trực chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN huyện thuyết minh kế hoạch, quy trình diễn tập PCTT&TKCN huyện năm 2019

       Hội nghị đã thảo luận các nội dung diễn tập, kết luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, BTC diễn tập.

Lê Thảo - Đài TT huyện

Bài viết khác