Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

Thứ sáu, 13/01/2017

Sáng 5/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan trung ương, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; khối trưởng các khối thi đua của tỉnh.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và là năm có nhiều khó khăn thách thức... UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh..., tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Kinh tế tiếp tục phát triển, GRDP tăng 7,76%, một số sản phẩm công nghiệp tiếp tục tăng; nông nghiệp tăng trưởng khá, XDNTM được đẩy mạnh; dịch vụ, du lịch phát triển; thu ngân sách vượt kế hoạch, đạt mức cao nhất từ trước đến nay; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng được tăng cường...

Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành theo hướng sâu sát với cơ sở, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp để lắng nghe, trao đổi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đồng thời tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp phát huy lợi thế, phát triển sản xuất kinh doanh.

UBND tỉnh đã chủ động tham mưa cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 6 chuyên đề và các kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về các nhiệm vụ: Cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giảm nợ xây dựng cơ bản; xây dựng nếp sống văn hóa ở các xã nông thôn mới; tăng thu ngân sách; bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản Tràng An; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy...

Tuân thủ nguyên tắc làm việc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể gắn với trách nhiệm của cá nhân; xem xét xử lý công việc đúng với thẩm quyền, theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, bảo đảm quy định của pháp luật và quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Hàng tuần, hàng tháng đều có chương trình công tác với việc xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, đánh giá có kiểm điểm rút kinh nghiệm; các công việc đột xuất tập trung xử lý khẩn trương, không để tồn đọng.

Duy trì chế độ giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý giữa Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viện UBND tỉnh; ban hành kịp thời thông báo, kết luận các cuộc họp để các ngành và địa phương triển khai thực hiện.

Trong năm UBND đã nhận trên 20.000 văn bản và ban hành hơn 10.000 văn bản các loại với tiến độ, chất lượng và trách nhiệm được nâng lên, tình trạng văn bản tham mưu chưa đúng, chưa sát hoặc không đúng thẩm quyền giảm di đáng kể.

Trong năm 2016 có 8.303 nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đon vị thi đã có 7.057 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 85%; trong số nhiệm vụ chưa hoàn thành (1.246) có 588 nhiệm vụ còn trong hạn, 688 nhiệm vụ quá hạn chủ yếu do các sở, ngành khi báo cáo chưa cập nhận hoặc cập nhận chậm văn bản lên phần mềm điện tử và chủ yếu rơi vào Quý I và II của năm; UBND tỉnh cũng đã kịp thời chấn chỉnh việc này và đến nay đã đi vào nề nếp.

Năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do kinh tế thế giới phục hồi chậm, nguồn lực giảm sút..., UBND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới, nâng cao nhận thức và hành động theo Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; cải thiện môi trường đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững...

UBND tỉnh cũng đã xây dựng Chương trình công tác năm 2017 với các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ đạo điều hành về phát triển kinh tế: Công nghiệp-xây dựng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, bền vững thân thiện với môi trường; nông nghiệp tái cơ cấu ngành, ứng dụng công nghệ cao, sạch vào sản xuất; phát triển dịch vụ du lịch; huy động mọi nguồn lực vào đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác dối ngoại; phát triển văn hóa xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh quốc phòng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử...

Trong Chương trình đó cũng nêu rõ các đề án, kế hoạch, công việc trọng tâm dự kiến thực hiện trong năm 2017 với nội dung công việc làm, cơ quan thực hiện, người chỉ đạo thực hiện, thời gian hoàn thành...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu của các sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương tham gia ý kiến. Ý kiến tham luận của các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo báo kiểm điểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong năm qua, cũng như nhiệm vụ của năm 2017; đồng thời cũng cho biết nhưng kết quả đạt được của cơ quan đơn vị mình; tồn tại, khó khăn và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2017.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để có được những kết quả quan trọng trong  năm 2016. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phát huy cao hơn nữa tinh thần chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các thành viên UBND tỉnh, gắn trách nhiệm với từng thành viên.

UBND tỉnh sớm phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có tính chất pháp lệnh cho các sở ngành và địa phương; bổ sung vào Chương trình công tác về chương trình phát triển kinh tế biển ở Kim sơn; quan tâm đến lĩnh vực thi công, thanh quyết toán các công trình xây dựng; quan tâm đến công tác quản lý đô thi, môi trường, các công trình trọng điểm để có điểm nhấn cho tỉnh.

Ưu tiên đến phát triển dịch vụ du lịch; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh gắn với thu hút đầu tư vào tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từng cơ quan, đơn vị chủ động bố trí sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả; tinh giảm biên chế; đề cao trách nhiệm cá nhân gắn với công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo ra niềm tin cho xã hội, cho nhân dân và cho cộng đồng doanh nghiệp.

 

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương tổ chức hiện những nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm kế hoạch 2017, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của năm.

Trọng tâm là: tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo nguồn thu cho ngân sách phấn đấu thu vượt chỉ tiêu được giao.

Tiếp tục phân cấp cho Nho Quan, Yên Mô thu thuế khai thác tài nguyên, môi trường trên địa bàn. Kiểm soát chặt chẽ đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong XDNTM không chạy theo thành tích, tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất. Tập trung giải quyết các khiếu kiện phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỷ niệm 1.050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt và 25 năm tái lập tỉnh.

Trước mắt tổ chức cho nhân dân đón tết cổ truyền Đinh Dậu vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm với việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong dịp tết. Nắm chắc nhu cầu hàng hóa, cung ứng kịp thời cho nhân dân, nhất là các mặt hàng thiết yếu, quản lý tốt chất lượng hàng hóa cùng như giá cả trong dịp tết; tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội, tết hoạt động mê tín dị đoan.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực.

Quang cảnh lễ ký giao ước thi đua giữa các khối.

Cũng tại hội nghị, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khối.

Phát biểu ý kiến tại lễ phát động, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Công tác thi đua khen thưởng có vai trò quan trọng là động lực to lớn, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, các cơ quan đơn vị, địa phương phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước với các hoạt động thiết thực chào mừng 25 năm tái lập tỉnh; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đuagắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thực hiện chủ trương của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới".

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyên truyền, bồi dưỡng và nâng cao các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần thi đua ái quốc, hăng hái thi đua lao động sản xuất để quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Đinh Chúc-Đức Lam

 

Bài viết khác