Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017- 2018

Thứ hai, 13/11/2017

   Chiều ngày 9/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ đông xuân 2016-2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017- 2018. Về dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo sở NN và PTNT; lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – UVBTV Huyện ủy - PCT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện, các đồng chí PCT.UBND và Giám đốc các HTXNN của các xã, thị trấn.

Vụ đông xuân 2016- 2017 là vụ đông xuân ấm, có nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ, diễn biến thời tiết trong vụ cơ bản thuận lợi cho lúa và cây trồng sinh trưởng phát triển đạt năng xuất cao. Tổng diện tích gieo trồng gần 7.300 ha đạt trên 100% kế hoạch, trong đó cây lúa gần 6.600 ha kế hoạch, năng xuất 63,5 tạ/ha, sản lượng lúa đạt gần 42 nghìn tấn. Hầu hết năng suất các loại cây trồng đều cao hơn so với vụ đông xuân năm trước. Các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao được bà con nông dân mở rộng diện tích như: Thiên ưu 8, QR1, DQ11….

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, vụ đông xuân 2017- 2018 rét đậm, rét hại và hạn hán có thể xảy ra. Do vậy, để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân dành thắng lợi, UBND huyện tập trung chỉ đạo các xã,thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các hội nghị, lớp tập huấn vận động bà con nông dân tăng cường đưa tiến bộ kỹ thuật mới về giống, sử dụng giống tốt, kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất; mở rộng diện tích sử dụng giống lúa năng suất, chất lượng cao phấn đấu vụ đông xuân 2017 – 2018 thắng lợi trên cả 3 mặt : diện tích, năng xuất và tổng sản lượng.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã phát động kế hoạch và giải pháp phát triển cây vụ đông 2017 – 2018 với định hướng và mục tiêu phát triển sản xuất vụ đông theo hướng tái cơ cấu ngành trồng trọt nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững, không chú trọng mở rộng diện tích mà chú trọng thâm canh các cây trồng có đầu ra, dễ bảo quản, có ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, bố trí hợp lý cơ cấu nhóm cây trồng ưa ấm và ưa lạnh, đa dạng hóa cây trồng, mở rộng diện tích sản xuất các loại rau đậu áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGap; trên cơ sở đó phòng NN và PTNT tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch vụ đông năm nay với tổng diện tích là 815 ha, mở rộng diện tích các cây vụ đông phù hợp với điều kiện cạnh tác của địa phương.

Hồng Hạ (Đài truyền thanh huyện)

 

Bài viết khác