Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và thảo luận cho ý kiến các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện, khóa XIX

Thứ hai, 09/12/2019

Chiều ngày 3/12, UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, cho ý kiến vào các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX.

 Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy -  Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đặng Tiểu Bình- HUV - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuôc, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2019, tình hình phát triển kinh tế- xã hội của huyện tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 23,4% cao nhất từ đầu nhiệm kỳ thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.095,6 tỷ đồng vượt 462,7% dự toán HĐND huyện giao; sản xuất công nghiệp tăng mạnh, tổng giá trị sản xuất đạt trên 28 nghìn tỷ, tăng trên 26%; nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch; hoạt động thương mại dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển, công tác thu hút đầu tư hiệu quả cao; trong năm dự kiến có 04 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM là 20/20 xã đạt 100%, xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Năm 2019 đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ nguyên nhân kết quả phát kinh tế- xã hội đã được trong năm 2019, từ đó đề xuất các nhiệm vụ trọng tậm, các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện trong năm 2020, tập trung vào các nội dung chính như: biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất; công tác dồn điền đổi thửa, phương án hỗ trợ để phát triển sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý đất đai ở các địa phương đảm bảo quy hoạch chung và quy hoạch các ngành; việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM…đồng thời cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết…trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 10 dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2019.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong huyện trong năm 2019, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và năm 2020 đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của huyện đồng bộ, toàn diện, tăng trưởng kinh tế với tăng chất lượng, hiệu quả, bền vững, nâng cao năng xuất lao động; đẩy mạnh công tác cái cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các Sở ban ngành có liên quan của tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sạch, chú trọng thu hút đầu tư phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản lịch sử văn hóa, phát triển nông nghiệp với sản phẩm đặc trưng phù hợp với từng địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác Quy hoạch vùng huyện đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Hồng Hạ - Đài Truyền thanh

Bài viết khác