Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8/2019

Thứ năm, 01/08/2019

Chiều ngày 31/7, Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị phiên thường kỳ UBND huyện tháng 8/2019. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 7 năm 2019, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019. Trong tháng 7/2019, UBND huyện tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện; quá trình điều hành tổ chức thực hiện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đề cao vai trò cá nhân đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện; tập trung xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, chặt chẽ, với tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo theo quy định của pháp luật, quy chế làm việc của UBND huyện. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt gần 1.824 tỷ đồng, tăng gần 50.3% so với cùng kỳ năm 2018; vốn đầu tư phát triển đạt 140,7 tỷ đồng, tăng 30,1 % so với cùng kì năm trước,... Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng xã, thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác văn hóa, y tế, giáo dục cũng có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc và chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất thông qua Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2019, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2019, Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình về việc điều chỉnh diện tích kế hoạch lúa vụ Mùa 2019.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối kết hợp chặt chẽ, năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình công tác của UBND huyện, đồng thời nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới và phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

    Dương Ngọc - Đài Truyền thanh

Bài viết khác