Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức hội nghị thảo luận, biểu quyết đề nghị xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

Thứ sáu, 22/11/2019

Sáng ngày 21/11, UBND huyện tổ chức hội nghị thảo luận, biểu quyết đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu năm 2019.

 * Hội nghị thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện -Tổ trưởng Tổ thẩm tra các tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2019, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Gia Vân - Chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trưởng ban, các Phó Trưởng ban chỉ đạo, Thường trực Văn phòng điều phối NTM huyện, các thành viên Tổ thẩm tra theo Quyết định số 4014/QĐ-UBND,  Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Gia Vân, Gia Minh, Gia Thắng, Gia Phương và Liên Sơn.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện -Tổ trưởng Tổ thẩm tra các tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2019, khu dân cư NTM kiểu mẫu tại xã Gia Vân phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại 04 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 gồm: Gia Minh, Gia Thắng, Gia Phương và Liên Sơn và nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Gia Vân, các khu dân cư kiểu mẫu thôn Thanh uy, Tập Ninh của xã Gia Vân và biểu quyết đề nghị xét, công nhận các xã NTM, NTM kiểu mẫu, các khu dân cư kiểu mẫu năm 2019 với số phiếu đồng ý 47/47 phiếu, đạt 100%.

* Hội nghị thứ hai: Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện -  Chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện. Cùng dự có đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Thường trực Văn phòng điều phối NTM huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Gia Vân, Gia Minh, Gia Thắng, Gia Phương và Liên Sơn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND - Chánh Văn phòng Điều phối NTM huyện và đại diện lãnh đạo các xã báo cáo đánh giá kết quả xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu tại địa phương. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các xã có liên quan đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ công tác xây dựng NTM, NTM tại địa phương và đến nay qua kết quả tự đánh giá đã đạt 19/19 tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM và 14/14 tiêu chí xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, các xã còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc như: một số tiêu chí đã hoàn thiện nhưng chưa vững chắc, tiến độ hoàn thiện công trình xây dựng còn chậm, việc huy động các nguồn lực đóng góp của người dân cho xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu còn gặp nhiều khó khăn.

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện phát biểu kết luận hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đ/c Lưu Thị Huyền - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện việc xây dựng NTM tại huyện đảm bảo theo kế hoạch và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành đầu năm 2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do vậy các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn cần quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo yêu cầu theo quy định và tiến độ theo kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tiến hành biểu quyết đề nghị xét, đề nghị công nhận 05 xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu năm 2019 và 2 khu dân cư Tập Ninh và Thanh Uy xã Gia Vân đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019 với số phiều đồng ý là 26/26 phiếu, đạt 100%.

Cẩm Vân - Đài Truyền thanh

Bài viết khác