Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2019

Thứ ba, 15/01/2019

Chiều ngày 15/01/2019, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác năm 2019 và các nhiệm vụ trọng tâm về công tác GPMB các dự án, đảm bảo an sinh xã hội, tuyên truyền, trang trí, đảm bảo TTATGT, TTCC trước, trong, sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân năm 2019. Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện và các đồng chí Trưởng, phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện; các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó Trưởng Công an huyện.

20190115_143726

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị phát biểu tại HN

Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của UBND huyện đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện và được UBND huyện cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, cụ thể; quá trình chỉ đạo, điều hành xác định đúng trọng tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, đồng thời duy trì thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đề cao vai trò cá nhân đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện; quá trình xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, chặt chẽ, với tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của UBND huyện. Vì vậy các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động, nghiêm túc hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiến độ, chất lượng không ngừng được nâng lên góp phần hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra), nhiều chỉ tiêu đến nay đã tiệm cận với Kế hoạch mục tiêu tới năm 2020 của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

img_1548058252351_1548060191885_(1)

Đồng chí Đại tá Lã Hồng Phúc - Thành viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện còn một số hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời trong thời gian tới như: Việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, lãnh đạo UBND huyện của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa nghiêm, chưa tích cực, chủ động tham mưu, giải quyết nhiệm vụ được giao dẫn đến việc triển khai chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; sự phối kết hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc xem xét, tham mưu, giải quyết nhiệm vụ được giao có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao nhất là việc giải quyết những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác dồn điền đổi thửa tại một xã tiến độ còn rất chậm; việc xử lý, giải quyết các trường hợp lấn chiếm, vi phạm các công trình kênh mương, hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ, hành lang an toàn giao thông, đơn thư đề nghị, phản ánh, khiếu nại của các hộ công dân xã Gia Trung đối với diện tích đất màu đồi xâm canh tại xã Gia Sinh và công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện một số dự án, công trình, đấu giá giá trị quyền sử dụng đất…chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối kết hợp chặt chẽ, năng động, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên các lĩnh vực…Trước mắt tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết Kỷ Hợi, Lễ hội Xuân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là việc thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người gia neo đơn.., tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quang đô thị, các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bộ phận Tổng hợp

Bài viết khác