Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổng Bí thư: CAND phải là lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh quốc gia

Thứ ba, 10/01/2017

    Sáng 26/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).

 

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Tô Lâm duyệt đội danh dự CAND  (Ảnh: CAND)

    Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của của nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

    Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên tất các các mặt công tác của lực lượng Công an nhân dân trong năm qua; nhấn mạnh trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân.

    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang có khí thế mới; cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, có được sự đồng thuận cao trong xã hội. Nước ta hội nhấp quốc tế với tầm mức sâu rộng hơn; thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế ngày càng cao.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an (Ảnh:CAND)

    Phân tích tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an những yêu cầu, nhiệm vụ mới rất nặng nề.

    Về phương hướng nhiệm vụ trong năm tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6.

    Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng- an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch , chính sách phát triển.

    Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, lực lượng Công an nhân dân luôn phát huy truyền thống quý báu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(Theo vov.vn)

 

Bài viết khác