Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổ khảo sát việc thực hiện Quy định số 55 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) làm việc tại Ninh Bình

Thứ hai, 13/03/2017

    Sáng 06/3, Tổ khảo sát thực hiện Quy định số 55-QĐ/TƯ ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên đã về làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

    Tiếp và làm việc với Tổ khảo sát có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tam Điệp, Huyện ủy Gia Viễn.


Quang cảnh buổi làm việc

    Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Tô Văn Từ, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 55 của Ban Bí thư TW Đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đã có 100% cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở ban hành quy chế làm việc của UBKT, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm, kế hoạch triển khai thực hiện Điều lệ Đảng...

    Nội dung kiểm tra, giám sát hàng năm đã chú trọng kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

    Tính từ năm 2012 đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 1.567 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có vi phạm là 137 trường hợp. Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định của Trung ương, chọn đúng đối tượng, nội dung, kết luận rõ ưu, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm.

    Việc xử lý đối với cán bộ, đảng viên có vi phạm đều đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, từng bước khắc phục tình trạng kiểm tra tràn lan, chạy theo số lượng, nội dung kiểm tra đơn giản, né tránh những vấn đề khó khăn, phức tạp. Sau kiểm tra có tác dụng cảnh báo, răn đe và giúp cho việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên ngày càng tốt hơn.

    Tại buổi làm việc, Tổ công tác và các đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề như: Việc thực hiện công tác kiểm tra tại Chi bộ; chất lượng tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên tại các Chi bộ; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp trên trong việc thực hiện công tác kiểm tra; việc công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị...


Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

    Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả Quyết định 55, tỉnh Ninh Bình đã tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị một cách sáng tạo, đồng thời gắn chặt với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng.

    Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo như: Quyết định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quy định về việc lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân; hướng dẫn việc giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể quần chúng; tổ chức cuộc vận động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức; đồng thời chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, triển khai những vấn đề trọng tâm...

    Thời gian tới, Ninh Bình tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định 55, trong đó chú trọng tới việc xác định rõ số lượng, nội dung các cuộc kiểm tra trong mỗi năm. Việc kiểm tra bám sát quy định nhưng gắn với công việc cụ thể của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng.

    Đại diện Tổ công tác của Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện Quy định 55 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI của Ninh Bình. Việc thực hiện Quy định 55 ở Ninh Bình thực sự nghiêm túc, có nhiều sáng tạo. Trong đó, đặc biệt là đã bám sát và cụ thể hóa những quy định trong việc làm cụ thể. Các Ban Xây dựng Đảng đã phát huy tốt vai trò tham mưu trong việc cụ thể hóa quy định để ban hành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

    Tổ công tác ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ninh Bình; đồng thời đề nghị tỉnh bổ sung ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo.

Trúc Quyên (nbtv.vn)

Bài viết khác