Trang thông tin điện tử huyện gia viễn
CHÀO MỪNG ĐẾN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN GIA VIỄN

Tổ Công tác của Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2022

Thứ năm, 04/05/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Sáng ngày 04/5, Tổ Công tác thẩm định, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, cấp huyện năm 2022 của tỉnh do đồng chí Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng và các đồng chí trong Tổ công tác đã có buổi làm việc với UBND huyện để tiến hành thẩm định, xác định chỉ số CCHC năm 2022 của huyện. Tiếp và làm việc với Tổ công tác có đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác đã đánh giá, chấm điểm tiêu chí, thành phần chỉ số CCHC trên các lĩnh vực, đó là: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng điểm thẩm định đạt được là 85,981 điểm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Tiến Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ của UBND huyện tại buổi làm việc; chỉ ra những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế và góp ý để huyện Gia Viễn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước, đáp ứng với tình hình nhiệm vụ hiện nay, phục vụ kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị huyện cần có giải pháp cụ thể, đồng bộ thực hiện nâng cao chỉ số CCHC của huyện, trong đó chú trọng việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với công tác CCHC.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Vũ Thị Dược, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Tổ công tác, đồng thời yêu cầu với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được phân công phát huy những ưu điểm trong công tác CCHC, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, để công tác cải cách hành chính của huyện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.

Cẩm Vân- Trung tâm VHTT&TT